_ Οι στόχοι μας.

Το Παρατηρητήριο του Κινήματος των Ψηφιακών Νομάδων, ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση των παρακάτω αρχών:


 1. Προώθηση του τρόπου ζωής των ψηφιακών νομάδων (digital nomads) ως καινοτόμο και βιώσιμο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες τις σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας
 2. Προώθηση Πολιτικών (policies) που να ανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψηφιακών νομάδων
 3. Μελέτη και ανάδειξη των αναγκών των ψηφιακών νομάδων
 4. Μελέτη και ανάδειξη του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους που προκύπτει από την φιλοξενία ψηφιακών νομάδων σε μια Πόλη/Χώρα
 

BE A MEMBER!


Support the cause of developing sustainable policies, friendly to Digital Nomads for the local governments across the globe, and get insights directly out of the studied destinations.
Find out how
 

_ Τι είναι οι Ψηφιακοί Νομάδες (Digital Nomads);

Οι Ψηφιακοί Νομάδες ή Digital Nomads είναι ταξιδιώτες που παράλληλα εργάζονται εξ αποστάσεως χωρίς την παρουσία τους στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας που εργάζονται ή freelancers που εργάζονται χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου(remote). Συνήθως ανήκουν στην γεννιά των Millenials η GenZ. Αναζητούν προορισμούς ασφαλείς, με εναλλακτικά μέρη εργασίας, γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και με επαρκή αριθμό δραστηριοτήτων.

_ Πώς Θα επιτύχουμε τους στόχους μας.

Το Παρατηρητήριο του Κινήματος των Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads Observatory) για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών του θα χρησιμοποιήσει τα παρακάτω εργαλεία


 1. Δημιουργία Think Tank
 2. Έρευνα και καταγραφή
 3. Συνεργασία με Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς φορείς
 4. Συνεργασία με Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους και ΟΤΑ
 5. Θεσμικές Παρεμβάσεις
 6. Συνεργασία με ΜΜΕ για την προώθηση της ατζέντας μας
 7. Παροχή κεντρικής ενημέρωσης σε digital nomads σχετικά με πόλεις φιλικές προς αυτούς

_ Πως θα βοηθήσουμε την κοινωνία

Το Παρατηρητήριο του Κινήματος των Ψηφιακών Νομάδων (Digital Nomads Observatory), θα εκπληρώσει το σκοπό ίδρυσης του με την πραγματοποίηση των παρακάτω στόχων:


 1. Δημιουργία ικανών οικοσυστημάτων και δομών με σκοπό την απασχόληση νέων στον τομέα υποδοχής, εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης της διαβίωσης των Ψηφιακών Νομάδων
 2. Την προσέλκυση Ψηφιακών Νομάδων σε Πόλεις φιλικές προς αυτούς
 3. Την ενημέρωση της κοινωνίας μέσω ομιλιών, σεμιναρίων και πληροφοριακού υλικού

Πληροφορίες! »

Επικοινωνήστε μαζι μας info@digitalnomadsobs.org

210 300 5942

_ Πως θα βοηθήσουμε την κοινωνία

Το Παρατηρητήριο του Κινήματος των Ψηφιακών Νομάδων DNMO, θα εκπληρώσει το σκοπό ίδρυσης του με την πραγματοποίηση των παρακάτω στόχων:


 1. Δημιουργία ικανών οικοσυστημάτων και δομών με σκοπό την απασχόληση νέων στον τομέα υποδοχής, εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης της διαβίωσης των Ψηφιακών Νομάδων
 2. Την προσέλκυση Ψηφιακών Νομάδων σε Πόλεις φιλικές προς αυτούς
 3. Την ενημέρωση της κοινωνίας μέσω ομιλιών, σεμιναρίων και πληροφοριακού υλικού

Πληροφορίες! »

Επικοινωνήστε μαζι μας info@digitalnomadsobs.org

210 300 5942

Δημοσιεύματα σχετικά με τη δράση μας.

Στείλτε μας και εσείς το δημοσίευμα σας στο info(a)digitalnomadsobs.org