Ψηφιακοί Νομάδες: Έρευνα για τα κριτήρια υιοθέτησης του τρόπου ζωής