Συνεργασία του Digital Nomads Observatory με το Infinity Greece