Πώς να γίνετε ψηφιακοί νομάδες το 2021: Δωρεάν Σεμινάριο

Φορολογικά Κίνητρα της Ελλάδας για τους Ψηφιακούς Νομάδες το 2021
18 Φεβρουαρίου, 2021
Αναφορά του Υπουργού Τουρισμού στο Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων και στη Ρόδο ως πρότυπο δράσης για την Ελλάδα.
24 Φεβρουαρίου, 2021