Ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεικανήσου

Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης για τους Ψηφιακούς Νομάδες
3 Μαρτίου, 2021
Συνεργασία με την WorkFromNaxos.gr
29 Μαρτίου, 2021