Ψηφιακοί Νομάδες: Προορισμός Μεσσηνία | Διαδικτυακή Εκδήλωση 12/05/2021

Μεθοδολογία 7 Σταδίων για Προσαρμογή Προορισμών στους Ψηφιακούς Νομάδες
26 Απριλίου, 2021
Bronze Χορηγοί στο TEDxUniversityofPiraeus: Σάββατο 15/05/2021
11 Μαΐου, 2021