Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης για τους Ψηφιακούς Νομάδες

Lifestyle Mobility και Ψηφιακοί Νομάδες
1 Μαρτίου, 2021
Ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων Δωδεικανήσου
20 Μαρτίου, 2021