Απολογισμός Digital Mobilities Conference από το Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων

Έναρξη της πρωτοβουλίας “Digital Nomads” στην Ελλάδα
30 Νοεμβρίου, 2021
internet country
Ψηφιακοί Νομάδες: Επιθυμούν τη δημιουργία ψηφιακής χώρας με διαδικτυακούς πολίτες
9 Δεκεμβρίου, 2021