08.04.21 | Ενημερωτική Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Μαγνησίας