Μεθοδολογία 7 Σταδίων για Προσαρμογή Προορισμών στους Ψηφιακούς Νομάδες

Digital Mobilities Conference
1st Digital Mobilities Conference from the Digital Nomad Observatory
23 Απριλίου, 2021
Ψηφιακοί Νομάδες: Προορισμός Μεσσηνία | Διαδικτυακή Εκδήλωση 12/05/2021
6 Μαΐου, 2021