Συμφωνία με τη Visa για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Digital nomads στην Ελλάδα