Πώς διαμορφώνεται ο κόσμος της εργασίας απο τους Ψηφιακούς Νομάδες το 2021

1δις ο πληθυσμός των Digital Nomads μέχρι το 2035
10 Δεκεμβρίου, 2020
Υψηλή κατάρτιση & εξειδίκευση στα χαρακτηριστικά των ψηφιακών νομάδων
3 Ιανουαρίου, 2021