Υψηλή κατάρτιση & εξειδίκευση στα χαρακτηριστικά των ψηφιακών νομάδων