Συνεργασία με το Youth Entrepreneurship Club

Συνεργασία του Digital Nomads Observatory με το Hügge Space στην Πάφο και την Hügge Consult
30 Ιανουαρίου, 2021
Συνεργασία Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Νομάδων με το Δήμο Ρόδου
4 Φεβρουαρίου, 2021