Συνεργασία Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Νομάδων με το Δήμο Ρόδου