Ποιοι είναι οι ψηφιακοί νομάδες; ηλικιακή έρευνα και στατιστικά