Η αξιολόγηση της κατάστασης στην Ελλάδα σε σχέση με τους ψηφιακούς νομάδες: Report του Think Tank . Μάρτιος 2022