Έρευνα για τους ψηφιακούς νομάδες και τα coworking spaces στην Ελλάδα