Η Καλαμάτα ένα βήμα πιο κοντά στους ψηφιακούς νομάδες