Η Καλαμάτα ένα βήμα πιο κοντά στους ψηφιακούς νομάδες

Bronze Χορηγοί στο TEDxUniversityofPiraeus: Σάββατο 15/05/2021
11 Μαΐου, 2021
Ποιοι είναι οι ψηφιακοί νομάδες; ηλικιακή έρευνα και στατιστικά
27 Μαΐου, 2021