Έναρξη της πρωτοβουλίας “Digital Nomads” στην Ελλάδα