Ψηφιακοί Νομάδες: Επιθυμούν τη δημιουργία ψηφιακής χώρας με διαδικτυακούς πολίτες